Basiskennis

Basiskennis: Kolommen en Rijen

 

Kolommen: A, B, C, D, E, enz.

Rijen: 1, 2, 3, 4, 5, enz.

 

Een Kolom heeft een Breedte.

Een Rij heeft een Hoogte.

 

Aanpassen Breedte:

  • ga met de muis naar de grijze balk met de Letters bovenaan de Kolommen
  • ga (nog steeds met de muis) naar de verticale lijn, tussen twee Kolommen
  • de muisaanwijzer verandert nu in een verticale streep met links en rechts een pijlpunt

Handmatig:

·         klik met de linkermuisknop, hou vast en beweeg de muisaanwijzer opzij

·         muisknop loslaten en de Kolom is verbreed

Automatisch:

·         dubbelklik met de linkermuisknop

·         de breedte van de Kolom wordt door Excel aangepast

 

Aanpassen Hoogte:

Als bij Aanpassen Breedte, alleen ga je nu naar de grijze balk aan de linkerkant van het scherm met de Cijfers voor de Rijen. Boven de horizontale lijn tussen twee Rijen verandert de muisaanwijzer in een horizontale streep met boven en onder een pijlpunt.


 

Basiskennis: Cellen (verplaatsen en 'vullen')

 

Snijpunt van een Kolom en een Rij: een Cel

Bijvoorbeeld: B3 (Kolom B, Cel 3)

 

Cel selecteren:

Als je op een cel klikt, krijgen de lijnen rond de Cel een andere kleur.

Cel en muis:

De muisaanwijzer is een dikke witte plus.

Beweeg je met de muis rondom een Cel, dan verandert de muisaanwijzer

  • in een dunne zwarte plus met pijlen, of
  • in een dunne zwarte plus (zonder pijlen)

Cel verplaatsen:

De zwarte plus met pijlen gebruik je om een cel te VERPLAATSEN.

De plus met pijlen verschijnt alleen als je boven de randen van de cel beweegt.

Klik, hou vast, verplaats (je neemt de cel als het ware mee) en laat los.

 

Cellen vullen:

De zwarte plus zonder pijlen verschijnt alleen als je de muis boven de rechterbenedenhoek van de Cel beweegt (dit heet: VULGREEP).

Klik, hou vast, 'trek' naar beneden en laat los.

De inhoud van de Cel wordt nu 'gekopieerd' naar de Cellen eronder.

 

Let op: Excel kopieert 'slim'.

Staat er bijvoorbeeld 'maandag' in de cel en kopieer je naar beneden, dan verschijnt er vanzelf 'dinsdag', 'woensdag', enz. Wil je dit niet, dan druk je tijdens het vullen op de toets CTRL.

Staat er '4' in de cel en kopieer je naar beneden, dan komt er overal '4' te staan. Druk je tijdens het kopieren op CTRL dan verschijnt er '5', '6', '7', enz.

 

Basiskennis: Cellen (links, rechts, centreren, kleur, lijnen)

 

Met de knoppen bovenin kun je de Opmaak van cellen veranderen.

 

Maak de inhoud Vet, Cursief, Onderstreept.

Laat de inhoud Rechts of Links lijnen, Centreer of Vul uit.

Geef kleur aan de tekst of aan de achtergrond.

Zet lijnen rond de cel.

 


Basiskennis: Celeigenschappen

 

Als je met de rechtermuisknop op een Cel klikt, opent zich een menu.

Kies voor Celeigenschappen om van alles in te stellen. Let op de tabbladen: ook bij het Tabblad Uitlijning en bij het Tabblad Bescherming zijn veel handigheidjes.