Dit is een verborgen pagina op mijn website voor dingetjes die ik snel moet kunnen vinden (en dus niet voor iedereen toegankelijk).

VBA voor zichtbaar maken alle verborgen tabbladen

Sub UnhideAllSheets()
Dim ws As Worksheet

For Each ws In ActiveWorkbook.Worksheets
ws.Visible = xlSheetVisible
Next ws

End Sub


Hyperlink met opgepikte ingrediƫnten

HYPERLINK("#'"&B8&"'!$C$5";